Planul urbanistic general -PUG

Planul Urbanistic General (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism pt. intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan). In acelasi timp, PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile.
Planul Urbanistic General – PUG are caracter director si de reglementare pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala de baza – municipiu, oras, comuna -, constituind cadru legal pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare (conform Legea 350/2001, modificata si completata prin Legea 289/2006); astfel, pentru ansamblul localitatii Planul Urbanistic General – PUG cuprinde:
a) reglementari pe termen scurt cu privire la:
– stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii;
– stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
– zonificarea functionala, corelata cu organizarea retelei de circulatie;
– delimitarea zonelor afectate de servituti publice;
– modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
– stabilirea zonelor istorice protejate si de protectie a monumentelor istorice;
– formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;
– precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate;
b) prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:
– evolutia in perspectiva a localitatii;
– directiile de dezvoltare functionala in teritoriu;
– traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean;