Autorizația de construire

Autorizatia de construire se elibereaza de catre aceleasi autoritati ca si in cazul certificatului de urbanism, in general primariile, in baza legii 50/1991 – Autorizarea lucrarilor de constructii cu completarile si adaugirile ulterioare si a legii 453/2001 care completeaza si aduce modificari legii 50/1991. Actele necesare emiterii autorizatiei de construire sunt: certificat de urbanism, avizele si acordurile cuprinse in acesta, documentatia de autorizare a lucrarilor de constructie (D.T.A.C.), plan de amplasarea al terenului in zona, act de proprietate, cererea de emitere a autorizatiei de construire, chitanta de achitare a taxei de autorizare. Taxa de autorizare se calculeaza ca un procent (0,5%) din valoarea investitiei, valoare detaliata in Dezivul generalintocmit de proiectantul de specialitate si care face parte din D.T.A.C. Atat autorizatia de construire cat si certificatul de urbanism trebuie semnate de primar, arhitectul sef si secretarul primariei. Durata de eliberare a autorizatiei de construire este similara cu cea pentru certificatul de urbanism, aproximativ 1 luna.
Durata totala a autorizarii, de la depunerea actelor pentru certificatul de urbanismrezulta din insumarea timpilor enumerati mai sus. Din acest motiv, este de preferat sa se inceapa pasii necesari autorizarii cu 4-5 luni inainte de data preconizata pentru inceperea lucrarilor.